Галерия

Велопътешествие на три планини – Пирин 2021

Източни Родопи 2019г.

Южнородопско велопътешествие 2021

Старопланински потайности 2021

Родопско велопътешествие 2020 – Големи

Родопско велопътешествие – За Малките 2021г.

ГРЪЦКО МОРЕШЕСТВИЕ ИЗ СЕВЕРНИ СПОРАДИ 2021г.

Велопътешествие на три планини – Рила 2021

Тракийски преживелици 2019

Пиратска история 2019г.

Въжено морешествие 2018г.